Feld 1    REGionales Rennen
Feld 2    Renault Classic Cup
Feld 3    SuperSerie, SuperSerie Competition, N/ISN, A/ISA, Gruppe H
Feld 4    Gruppe E1
Feld 5    InterSwiss, TouringCarRacing
Feld 6    CN, Gruppe E2-SH, Gruppe E2-SC, Gruppe E2-SS

 

Zeit / heure Lauf / course Feld / série

06.50 – 07.00
07.00 – 07.40
07.40 – 08.05
08.05 – 08.50
08.50 – 09.10
09.10 – 09.55
09.55 – 10.15
10.15 – 10.55
10.55 – 11.15
11.15 – 12.15
12.15 – 12.35
12.35 – 13.35
13.35 – 13.55
13.55 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.45
15.45 – 16.05
16.05 – 16.45

16.45 – 17.15
17.15 – 17.30
17.30 – 17.45

Talfahrt
1. Rennlauf / 1er manche
Rückfahrt / descente, Postkurs bergwärts
1. Rennlauf / 1er manche
Rückfahrt / descente, Postkurs bergwärts
1. Rennlauf / 1er manche + Taxi
Rückfahrt / descente, Goldgönner, Corso, Talfahrt
2. Rennlauf / 2ème manche
Rückfahrt / descente, Corso
2. Rennlauf / 2ème manche, Postkurs talwärts + Taxi
Rückfahrt / descente
2. Rennlauf / 2ème manche, Postkurs bergwärts + Taxi
Rückfahrt / descente, Corso
3. Rennlauf / 3ème manche (Parc Fermé)
Talfahrt, Postkurs bergwärts
3. Rennlauf / 3ème manche (Parc Fermé) + Taxi
Rückfahrt / descente, Corso
3. Rennlauf / 3ème manche (Parc Fermé)
Postkurs talwärts
3. Rennlauf / 3ème manche (Parc Fermé)
Rückfahrt / descente
Rückfahrt / descente

Feld 2
Feld 1 + 2 + 3
Feld 1 + 3
Feld 4
Feld 4
Feld 5 + 6
Feld 5 + 6 + 2
Feld 1 + 2 + 3
Feld 1 + 3
Feld 4
Feld 4
Feld 5 + 6
Feld 5 + 6
Feld 4
Feld 2
Feld 1 + 2 + 3
Feld 4
Feld 5

Feld 6
Feld 1 + 3
Feld 5 + 6

 

Den Zeitplan finden Sie auch hier als PDF.